Historia Lotnictwa
Maszyny i ludzie

9 PLM Zegrze Pomorskie