Historia Lotnictwa
Maszyny i ludzie

IŁ-28 w polskim lotnictwie/ Il-28 in Polish Air Force